5. Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri, 5. Sınıf Fen Testleri Test ç

1.  Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi turunçgillerde bol miktarda bulunur?
A) C vitamini         
B) B vitamini
C) A vitamini          
D) D vitamini

2.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) karbonhidrat - enerji verici
B) yağlar - düzenleyici
C) proteinler - yapıcı ve onarıcı
D) su ve mineraller - düzenleyici

3.  Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda oluşan atık maddelerin dışarı atılmasında görev almaz?
A)kalp                    
B) deri
C) akciğer               
D)anüs

4.  Aşağıdaki karışımlardan hangisinin görünümünde iki renk vardır?
A)su-zeytinyağı          
B) kolonya-su
C) su-şeker               
D) su-tuz

5.  Su 0˚C’de donar. Buna göre −5˚C’de hangi fiziksel halde bulunur?
A) katı-sıvı                    
B) sıvı
C) gaz                          
D)katı

6.  Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken sıcaklık değişmez?
A) Dünyamız ısınırken
B) Odun yanarken
C)Bir tencerede su kaynarken
D) Ay tutulması olurken

7.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kuvvet, bir cisimde şekil değiştirebilir.
B) Kuvvet, hareketli bir cismi durdurabilir.
C) Yerçekimi, bir kuvvet çeşidi değildir.
D) Mıknatısın sahip olduğu kuvvet, itme ve çekme kuvvetidir.

8.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) mıknatıs - temas gerektiren kuvvet
B) su direnci - yerçekimi kuvveti
C) hava direnci - temas gerektirmeyen kuvvet
D) yerçekimi - temas gerektirmeyen kuvvet

9.  Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin azaltıldığı örneklerden değildir?
A) Balıkların üzerindeki kaygan pullar
B)Karlı havada tekerlere zincir takmak
C) Sabunlu yüzeyde kaymak
D)Kapı kollarının yağlanması

10.  Gökyüzüne baktığımızda Ay’ı her zaman bir bütün olarak göremememizin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ay’ın evrelerinin olması.
B) Ay’ın kendi ışığının olması
C) Ay’ın çapının Dünya’dan küçük olması
D) Ay’ın Dünya’nın uydusu olması

11.  Ay, hangi evrede Dünya’dan bakınca görülmez?
A) Yeni ay            
B) İlk dördün
C) Dolunay             
D) Son dördün

12.  Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en büyük ısı ve ışık kaynağıdır?
A) Ay    
B) Güneş
C) Yıldız         
D) Bulut

13. Aşağıdakilerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
A)Ses dalgalar halinde yayılır.
B) Ses bir enerji çeşidi değildir.
C) Işık bir enerji çeşididir.
D) Işık, doğrusal olarak yayılır.

14.  Çiçekte tohumun oluştuğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A) erkek organ        
B) dişi organ
C) çanak yaprak     
D) taç yaprak

15.  Aşağıdakilerden hangisi omurgasız hayvanlardan değildir?
A) kelebek              
B) salyangoz
C) sincap                
D) arı

16.  Aşağıda yaşanan olaylardan hangisine mikroskobik canlılar neden olmaz?

A) Açıkta kalan yiyeceklerin bozulması
B) Sütten yoğurt oluşması
C) Bademciklerin şişmesi
D) Kolera hastalığının oluşması

17.  Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Ses, maddelerin titreşimi sonucunda oluşur.
B) Ses, farklı kaynaklar tarafından oluşturulabilir.
C) Işık enerjisi başka enerjiye dönüştürülemez.
D) Cisim, ışık kaynağına yaklaşınca gölge boyu uzar.

18.  Tam ve yarı gölgenin aynı anda oluşması için en az kaç ışık kaynağı gerekir?

A) 2                      
B)1  
C) 3                        
D) 4

 

19.  Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren araçlara ne ad verilir?

A) Pil                     
B) Termostat
C) Akü                    
D)Jeneratör

20.  Kütlesi 70 gr olan bir çinko parçasının hacmi 10 mL’dir. Verilenlere göre çinko parçasının yoğunluğu kaç g/mL’dir?

A) 0,1                     
B) 3,5
C) 0,7                     
D)7

CEVAPLAR

1A

2B

3A

4A

5D

6C

7C

8D

9B

10B

11A

12B

13A

14B

15C

16D

17C

18A

19D

20D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !